0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Germany
Challenger Series
Makoto Nogami
۱
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۱:۴۰
Florian Bluhm
۳
۱
Makoto Nogami
Finished
۱۳:۴۰
Albert Vilardell
۲
۳
Huzjak Josip
Finished
۱۳:۰۰
Florian Bluhm
۲
۰
Huzjak Josip
inprogress
۲۲:۲۰
Damian Zech
۰
۳
Nikola Grujic
Finished
۱۲:۲۰
Makoto Nogami
۳
۲
Damian Zech
Finished
۱۹:۰۰
Florian Bluhm
۲
۳
Albert Vilardell
Finished
۲۱:۰۰
Damian Zech
۳
۰
Samuel Amann
Finished
۲۱:۴۰
Damian Zech
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۴:۲۰
Florian Bluhm
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۶:۲۰
Huzjak Josip
۳
۱
Nikola Grujic
Finished
۱۷:۴۰
Albert Vilardell
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۸:۲۰
Nikola Grujic
۳
۰
Samuel Amann
Finished
۱۹:۴۰
Huzjak Josip
۳
۱
Teodoro Guilherme
Finished
۲۰:۲۰
Huzjak Josip
۳
۰
Samuel Amann
Finished
۱۵:۴۰
Makoto Nogami
۳
۰
Samuel Amann
Finished
۱۷:۰۰
Florian Bluhm
۳
۰
Samuel Amann
Finished
۱۱:۰۰
Albert Vilardell
۳
۰
Nikola Grujic
Finished
۱۵:۰۰
Russia
Liga Pro
Igor Sergeevich
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Yaroslav Troyanov
۱
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Oleg Belugin
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Roman Chernyi
Finished
۱۰:۱۵
Igor Minchenkov
۱
۳
Sergei Safronov
Finished
۱۲:۳۵
Alexander Kolmin
۱
۳
Sergey Kulikov
Finished
۱۶:۴۵
Roman Astreev
۳
۲
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Shmakov
۳
۱
Roman Astreev
Finished
۱۲:۱۵
Roman Saldakeev
۳
۰
Roman Chernyi
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Belugin
۲
۳
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Simonov
۳
۲
Artem Chernov
Finished
۱۰:۱۵
Artem Chernov
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Vladimir Ippolitov
۳
۲
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۴۵
Igor Sergeevich
۳
۱
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۳۰
Roman Saldakeev
۳
۲
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۴۵
Igor Matveev
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۳:۳۰
Ivan Afanasiyev
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۲۰:۴۵
Mikhail Gusev
۲
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۲۱:۳۰
Andrey Pravdnov
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۱۵
Roman Chernyi
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۸:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Igor Matveev
Finished
۱۲:۳۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۳
۲
Vitaly Demchenko
Finished
۱۷:۱۵
Anton Gurov
۲
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۲۱:۰۰
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Vasily Shirshov
Finished
۱۲:۱۵
Sergei Safronov
۳
۱
Andrey Shmakov
Finished
۱۳:۳۵
Andrey Shmakov
۲
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Lanovenko
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۷:۳۰
Armen Pomazkov
۳
۱
Vitaly Demchenko
Finished
۱۸:۱۵
Ivan Moshkov
۱
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۲۱:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۲۱:۴۵
Andrey Pravdnov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۱۵
Roman Astreev
۱
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۰۰
Roman Astreev
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۳:۱۵
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۴:۳۰
Roman Astreev
۳
۱
Sergei Safronov
Finished
۱۴:۳۵
Vasily Shirshov
۳
۰
Makarkin Vladimir
Finished
۱۴:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Mikhail Gusev
Finished
۱۶:۰۰
Armen Pomazkov
۳
۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
Cancelled
۱۶:۰۵
Anton Sokolov
۳
۰
Sergey Lanovenko
Finished
۱۶:۳۰
Mikhail Gusev
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۱۸:۳۰
Evgeny Voronkov
۱
۳
Sergey Kulikov
Finished
۱۸:۴۵
Sergey Kulikov
۲
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۹:۴۵
Nikita Sukharnikov
۱
۳
Ivan Moshkov
Finished
۲۰:۴۵
Nikita Sadovskiy
۱
۲
Nikita Sukharnikov
inprogress
۲۲:۱۵
Vladimir Pustoselov
۰
۳
Roman Saldakeev
Finished
۰۸:۱۵
Andrei Khanevskii
۰
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۶:۱۵
Mikhail Gusev
۱
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۹:۳۰
Sergey Kuzmin
۱
۳
Anton Gurov
Finished
۲۰:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۱
۳
Ivan Afanasiyev
Finished
۲۱:۱۵
Sergey Kuzmin
۰
۱
Mikhail Sverdlov
inprogress
۲۲:۰۰
Polyakov Petr
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Mikhail Reznikov
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۲
Roman Astreev
Finished
۰۱:۰۰
Maksim Mameka
۳
۰
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۱:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۱۵
Polyakov Petr
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Ivanov Alexander
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Dukhin
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Pandur
۳
۰
Roman Astreev
Finished
۰۳:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Dukhin
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۴۵
Aleksandr Fedosov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Kharlakin
۳
۲
Vladimir Selkin
Finished
۰۸:۰۰
Sergey Simonov
۰
۳
Andrei Molodykh
Finished
۰۸:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۸:۳۰
Damir Bedretdinov
۰
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Selkin
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۹:۰۰
Andrei Molodykh
۱
۳
Artem Chernov
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۹:۳۰
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Kharlakin
۰
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Selkin
۲
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Molodykh
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Pavel Semenov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۱۲:۰۰
Maksim Chechulin
۱
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۲:۳۰
Evgeny Glazun
۲
۳
Makarkin Vladimir
Finished
۱۲:۴۵
Vladimir Eremin
۳
۱
Maksim Chechulin
Finished
۱۳:۰۰
Vyacheslav Tsvetkov
۲
۳
Artem Denisov
Finished
۱۳:۰۰
Vasily Shirshov
۳
۰
Evgeny Glazun
Finished
۱۳:۱۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۱۳:۳۰
Makarkin Vladimir
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۳:۴۵
Pavel Semenov
۰
۳
Maksim Chechulin
Finished
۱۴:۰۰
Artem Denisov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۰۰
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۴:۱۵
Vladimir Eremin
۳
۱
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۴:۳۰
Igor Matveev
۳
۲
Artem Denisov
Finished
۱۵:۰۰
Vitaly Demchenko
۱
۳
Kozyrev Andrei
Finished
۱۶:۴۵
Mikhail Gusev
۳
۱
Anton Sokolov
Finished
۱۷:۰۰
Evgeny Voronkov
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۱۷:۱۵
Sergey Kulikov
۳
۰
Andrei Vadimovich Khane
Finished
۱۷:۴۵
Kozyrev Andrei
۲
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۷:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۸:۰۰
Andrei Khanevskii
۰
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۸:۱۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
۲
۳
Kozyrev Andrei
Finished
۱۸:۴۵
Sergey Lanin
۳
۰
Andrei Andreev
Finished
۱۹:۰۰
Vladislav Shelipov
۳
۲
Konstantin Bystrushkin
Finished
۲۰:۱۵
Nikita Sadovskiy
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۲۰:۱۵
Mikhail Sverdlov
-
-
Vadim Batalov
inprogress
۲۰:۳۰
Anatoly Batalov
۰
۳
Stanislav Kaplan
Finished
۲۰:۳۰
Vadim Georgievich Evlampiev
۳
۱
Semyon Korolev
Finished
۲۱:۰۰
Yurii Merkushin
۳
۲
Nikita Sukharnikov
Finished
۲۱:۱۵
Vadim Batalov
-
-
Sergey Kuzmin
inprogress
۲۱:۳۰
Stanislav Kaplan
۳
۲
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۲۱:۳۰
Semyon Korolev
۳
۱
Anatoly Batalov
Finished
۲۲:۰۰
Vladislav Shelipov
۳
۰
Ivan Afanasiyev
Finished
۲۲:۱۵
Yurii Merkushin
-
-
Ivan Moshkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Konstantin Bystrushkin
-
-
Tyinchtyik Turabekov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Europe
TT Elite Series
Kacper Makowski
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۱:۰۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۱:۱۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۶:۳۰
Michal Minda
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۱:۳۰
Kacper Makowski
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۱۲:۳۰
Michal Minda
۳
۲
Kacper Makowski
Finished
۱۳:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۴:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۷:۳۰
Artur Daniel
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۱۱:۵۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۱۰
Dawid Kotwica
۲
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۷:۰۰
Makajew Maciej
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Dawid Kotwica
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۹:۰۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۹:۴۰
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۲:۴۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۸:۰۰
Michal Minda
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۱۰:۳۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۰:۴۰
Szymon Radlo
۲
۳
Sebastian Baran
Finished
۱۴:۰۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۱۰
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۶:۰۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۲۰
Szymon Radlo
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۵۰
Szymon Radlo
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۲:۰۰
Damian Korczak
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۳:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۴:۴۰
Sebastian Baran
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۵:۳۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۶:۲۰
Artur Daniel
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۷:۲۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۲۱:۵۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۰:۲۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۵۰
Makajew Maciej
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۵۰
Szymon Radlo
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۲۰
Michal Malachowski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۱:۲۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۳:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۱۳:۲۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Michal Malachowski
Finished
۱۴:۵۰
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۱۵:۴۰
Michal Malachowski
۳
۲
Jakub Kwapis
Finished
۱۶:۵۰
Michal Minda
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۱۷:۰۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۸:۱۰
Jakub Glanowski
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۰:۰۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۴۰
Makajew Maciej
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۵۰
Damian Swierczek
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۲۰
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۲:۵۰
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۰۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۸:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Kacper Makowski
Finished
۰۸:۵۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۲:۱۰
Artur Daniel
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۳:۵۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Kacper Makowski
Finished
۱۴:۳۰
Michal Minda
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۵:۰۰
Michal Murawski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۵:۱۰
Artur Daniel
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۲۰
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۵:۵۰
Kacper Makowski
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۶:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۶:۴۰
Makajew Maciej
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۷:۴۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۸:۲۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۲۰:۵۰
Artur Daniel
۱
۳
Michal Malachowski
Finished
۲۱:۲۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۲۱:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Bartosz Kwodawski
Finished
۲۲:۱۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۰۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۳۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۲۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۰۰
Szymon Radlo
۱
۳
Kacper Makowski
Finished
۰۵:۲۰
Makajew Maciej
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۲۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۱۰
Damian Korczak
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۱:۴۰
Michal Malachowski
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۲:۵۰
Makajew Maciej
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۹:۱۰
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۲۰:۱۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۲۰:۴۰
Wojciech Gluszek
-
-
Wisniewski Bartlomiej
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Piecowski Miroslaw
۳
۱
Tadeusz Piotrowski
Finished
۰۰:۱۰
Szymon Twardowski
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۰:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۰۰
Makajew Maciej
۳
۰
Kacper Makowski
Finished
۰۲:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۳:۰۰
Makajew Maciej
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Kacper Makowski
Finished
۰۴:۲۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Kacper Makowski
Finished
۰۷:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۲:۲۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۶:۰۰
Filip Mlynarski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۶:۱۰
Bartosz Kwodawski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۸:۴۰
Artur Daniel
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۸:۵۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۱۹:۲۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۹:۴۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۹:۵۰
Jakub Kwapis
۲
۳
Michal Malachowski
Finished
۲۰:۲۰
Makajew Maciej
۰
۳
Bartosz Kwodawski
Finished
۲۱:۱۰
Jakub Kwapis
۱
۲
Filip Mlynarski
inprogress
۲۲:۲۰
Makajew Maciej
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Artur Daniel
-
-
Grzegorz Adamiak
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Michal Murawski
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Damian Wojdyla
-
-
Jakub Kwapis
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Sebastian Baran
-
-
Kacper Makowski
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Czech Republic
Pro League
Cesta Havrda
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۳:۰۰
Jan Briska
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۷:۰۰
Pavel Marx
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۰۰
David Stepanek
۱
۳
Frantisek Kanta
Finished
۱۱:۰۰
Milan Regner
۲
۳
Milan Smrcek
Finished
۱۵:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۱
۳
Pavel Marx
Finished
۱۲:۳۰
Milan Smrcek
۳
۲
Jaroslav Novotny
Finished
۱۸:۰۰
Frantisek Just
۲
۳
Dominik Kuzma
Finished
۰۶:۳۰
Tomek Batog
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۰۷:۰۰
Josef Palecek
۰
۳
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۱:۳۰
Cesta Havrda
۳
۲
Pavel Marx
Finished
۱۱:۳۰
Josef Palecek
۳
۲
Jiri Machart
Finished
۱۳:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۲
Jan Briska
Finished
۰۶:۰۰
Vitezslav Sochurek
۳
۱
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۲:۳۰
Vaclav Pulkrabek
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Sturma Patrik
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Machart
۱
۳
Vitezslav Sochurek
Finished
۱۲:۰۰
Bohumil Vozicky
۳
۰
David Stepanek
Finished
۱۲:۳۰
Adam Strelec
۰
۳
Sturma Patrik
Finished
۱۲:۳۰
Cesta Havrda
۱
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۱۳:۳۰
Bohumil Vozicky
۳
۱
Frantisek Kanta
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Novotny
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۴:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۲
Josef Ciz
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Postelt
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۰۰:۳۰
Frantisek Just
۳
۲
Tomas Holik
Finished
۰۵:۳۰
Julius Lazar
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۳۰
Tomas Holik
۳
۱
Tomek Batog
Finished
۰۸:۰۰
Bohumil Vozicky
۳
۱
Radek Skala
Finished
۱۰:۳۰
Adam Strelec
۳
۰
Milan Zika
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۰
Jiri Machart
Finished
۱۱:۰۰
Radek Skala
۳
۰
David Stepanek
Finished
۱۱:۳۰
Milan Zika
۳
۲
Sturma Patrik
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Vaclav Pulkrabek
Finished
۱۲:۰۰
Milan Zika
۳
۲
Darin Kryl
Finished
۱۳:۰۰
Sturma Patrik
۲
۳
Milan Zika
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Pavel Marx
Finished
۱۴:۰۰
Josef Kvapil
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۳۰
Radek Sedlacek
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۵:۰۰
Pavel Chvatal
۲
۳
Ladislav Svanda
Finished
۱۵:۳۰
Havel Ladislav
۱
۳
Josef Kvapil
Finished
۱۶:۰۰
Milan Smrcek
۳
۲
Jaroslav Novotny
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Barta
۳
۱
Kamil Gruda
Finished
۲۱:۰۰
David Vrabec
۳
۰
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Boruvka
۳
۰
Jan Zajicek
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Boruvka
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۲:۰۰
Tomek Batog
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۰۰
Dominik Kuzma
۱
۳
Milan Klement
Finished
۰۵:۰۰
Josef Palecek
۳
۰
Jiri Machart
Finished
۱۳:۰۰
Lukas Martinak
۰
۳
Richard Skacelik
Finished
۱۴:۳۰
Josef Koutnik
۳
۰
Pavel Chvatal
Finished
۱۴:۳۰
Mihail Trinta
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Schwan
۲
۳
Lukas Martinak
Finished
۱۶:۰۰
Josef Koutnik
۳
۲
Ladislav Svanda
Finished
۱۶:۳۰
Josef Koutnik
۱
۳
Ladislav Svanda
Finished
۱۸:۰۰
Havel Ladislav
۲
۳
Josef Kvapil
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Dousa
۰
۳
Miroslav Barta
Finished
۱۸:۳۰
Ales Rusnak
۲
۲
Jan Skvrna
inprogress
۲۲:۰۰
Jan Zajicek
۳
۲
Tomas Postelt
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Novotny
۳
۰
Josef Grill
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Postelt
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Jan Briska
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Holik
۳
۱
Milan Klement
Finished
۰۴:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۰۰
Julius Lazar
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۳۰
Milan Klement
۰
۳
Tomek Batog
Finished
۰۶:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۵:۳۰
Richard Skacelik
۱
۳
Radek Sedlacek
Finished
۱۵:۳۰
Josef Ciz
۰
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۶:۰۰
Jaroslav Novotny
۳
۰
Milan Regner
Finished
۱۶:۳۰
Pavel Chvatal
۱
۳
Josef Ciz
Finished
۱۷:۳۰
Mihail Trinta
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۷:۳۰
Milan Regner
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۱۷:۳۰
Milan Kruml
۰
۳
Marek Cejka
Finished
۱۸:۳۰
Petr Svoboda
۰
۳
Tomas Roh
Finished
۱۹:۰۰
Jan Skvrna
۲
۳
Ales Rusnak
Finished
۲۰:۰۰
Kamil Gruda
۱
۳
Tomas Dousa
Finished
۲۰:۰۰
Miroslav Barta
۳
۲
Tomas Dousa
Finished
۲۲:۰۰
Vladimir Milata Jr.
۰
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Motak
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Ranecky
۲
۳
Vaclav Zacek
Finished
۰۰:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۲
Ivo Palmi
Finished
۰۰:۳۰
Vaclav Zacek
۳
۰
Ales Krejci
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Nechas
۳
۰
Tomas Ranecky
Finished
۰۱:۰۰
Alois Kanak
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Milata Jr.
۳
۲
Josef Grill
Finished
۰۱:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Tomas Ranecky
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Motak
۰
۳
Alois Kanak
Finished
۰۱:۳۰
Ivo Palmi
۳
۱
Jaromir Kanok
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Nechas
۰
۳
Vaclav Zacek
Finished
۰۲:۰۰
David Vrabec
۳
۱
Jaroslav Novotny
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Holik
۳
۰
Dominik Kuzma
Finished
۰۲:۳۰
Jan Jablonovsky
۰
۳
Julius Lazar
Finished
۰۳:۰۰
Milan Klement
۳
۰
Frantisek Just
Finished
۰۳:۰۰
Dominik Kuzma
۲
۳
Tomek Batog
Finished
۰۳:۳۰
Jan Briska
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۱
Jan Briska
Finished
۰۸:۰۰
Darin Kryl
۳
۲
Adam Strelec
Finished
۱۲:۰۰
Frantisek Kanta
۰
۳
Bohumil Vozicky
Finished
۱۲:۰۰
Radek Skala
۰
۳
Frantisek Kanta
Finished
۱۳:۰۰
Adam Strelec
۳
۲
Darin Kryl
Finished
۱۳:۳۰
Radek Skala
۰
۳
David Stepanek
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Vesely Sr.
۰
۳
Vitezslav Sochurek
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Zuzanek
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۵:۰۰
Lukas Martinak
۰
۳
Radek Sedlacek
Finished
۱۶:۳۰
Josef Kvapil
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۶:۳۰
Richard Skacelik
۰
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۷:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۱۷:۰۰
Mihail Trinta
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۷:۰۰
Pavel Chvatal
۳
۲
Josef Ciz
Finished
۱۷:۰۰
Richard Skacelik
۳
۱
Lukas Martinak
Finished
۱۷:۳۰
Jaroslav Schwan
۰
۳
Radek Sedlacek
Finished
۱۸:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۸:۳۰
Ales Rusnak
۳
۰
Petr Vicherek
Finished
۱۸:۳۰
Miroslav Cecava
۱
۳
Jan Skvrna
Finished
۱۹:۰۰
Martin Guk
۰
۳
Koubek Vojtech
Finished
۱۹:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Kamil Gruda
Finished
۱۹:۰۰
Petr Vicherek
۱
۳
Miroslav Cecava
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Barta
۳
۲
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۹:۳۰
Marek Cejka
۳
۲
Petr Svoboda
Finished
۱۹:۳۰
Michal Zahradka
۳
۰
Martin Guk
Finished
۱۹:۳۰
Koubek Vojtech
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۲۰:۰۰
Tomas Roh
۳
۰
Milan Kruml
Finished
۲۰:۰۰
Ales Rusnak
۳
۱
Miroslav Cecava
Finished
۲۰:۳۰
Turek Tomas
۳
۱
Martin Guk
Finished
۲۰:۳۰
Milan Kruml
۰
۳
Petr Svoboda
Finished
۲۰:۳۰
Tomas Dousa
۳
۰
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۲۰:۳۰
Petr Vicherek
۰
۳
Jan Skvrna
Finished
۲۱:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Koubek Vojtech
Finished
۲۱:۰۰
Marek Cejka
۱
۳
Tomas Roh
Finished
۲۱:۰۰
Koubek Vojtech
۳
۰
Michal Zahradka
Finished
۲۲:۰۰
Tomas Roh
۳
۰
Marek Cejka
Finished
۲۲:۰۰
Jiri Telecky
-
-
Martin Stusek
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Jiri Louda
۰
۰
Rostyslav Kliucuk
inprogress
۲۲:۳۰
Daniel Tuma
۰
۰
Tadeas Odstrcilik
inprogress
۲۲:۳۰
Tomas Krcil
۰
۱
Vladislav Tryb
inprogress
۲۲:۳۰
Frantisek Briza
-
-
Ondrej Kucirek
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Martin Bittner
-
-
Petr Oliver Korp
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
-
-
Martin Bittner
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Tadeas Odstrcilik
-
-
Frantisek Briza
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Yevhen Pryshchepa
۲
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۵:۰۵
Jakub Zelinka
۳
۱
Shiyu Sun
Finished
۱۲:۱۵
Filip Zeljko
۳
۲
Tomas Konecny
Finished
۱۳:۰۵
Youssef Abdel-Aziz
۱
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۷:۰۵
Shiyu Sun
۱
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۸:۰۵
Yevhen Pryshchepa
۱
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۱:۰۵
Youssef Abdel-Aziz
۳
۰
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۲:۴۵
Jakub Zelinka
۳
۲
Rafael De La Heras
Finished
۱۴:۰۵
Filip Zeljko
۳
۰
Rafael De La Heras
Finished
۱۱:۴۰
Youssef Abdel-Aziz
۲
۳
Filip Zeljko
Finished
۱۴:۳۵
Jakub Zelinka
۰
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۵:۳۵
Yevhen Pryshchepa
۲
۳
Filip Zeljko
Finished
۱۶:۴۵
Youssef Abdel-Aziz
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۳۰
Shiyu Sun
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۳:۳۵
Shiyu Sun
۲
۳
Rafael De La Heras
Finished
۱۶:۰۵
Rafael De La Heras
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۷:۳۵
Armenia
Armenia ITT CUP Women
Yana Petrosyan
۳
۰
Mane Maralovyan
Finished
۰۰:۱۰
Hasmik Khachatryan
۳
۱
Rima Khlghatyan
Finished
۱۶:۳۰
Raisa Parsadanyan
۳
۰
Maria Khachatryan
Finished
۱۶:۵۰
Raisa Parsadanyan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۷:۳۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Davit Mirzoyan
۰
۳
Sergey Avanesyan
Finished
۰۰:۱۰
Ararat Smoyan
۳
۱
Hayk Kujoyan
Finished
۰۰:۳۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۰
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۰:۵۰
Hakob Berberyan
۰
۳
Ashot Shapaghatyan
Finished
۰۱:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۱:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۱
۳
Hakob Berberyan
Finished
۰۲:۱۰
Hayk Kujoyan
۱
۳
Ashot Shapaghatyan
Finished
۰۲:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۲:۳۰
Hayk Kujoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۵۰
Samvel Parsadanyan
۰
۳
Hakob Berberyan
Finished
۰۳:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Ashot Shapaghatyan
Finished
۰۳:۱۰
Ararat Smoyan
۱
۳
Hakob Berberyan
Finished
۰۳:۵۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۳:۵۰
David Ghotanyan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۰۸:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۱
Hovhannes Julhakyan
Finished
۰۸:۳۰
Mnatsakan Ghazaryan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۸:۵۰
Sergey Simonyan
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۰۸:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۱
Avet Vasilyan
Finished
۰۹:۱۰
David Ghotanyan
۲
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۹:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۳
۱
Andranik Sahakyan
Finished
۰۹:۳۰
Mnatsakan Ghazaryan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۰۹:۵۰
Sergey Simonyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۱۰:۱۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۱۰
David Ghotanyan
۳
۱
Avet Vasilyan
Finished
۱۰:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۵۰
Sergey Simonyan
۰
۳
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۰:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۱:۱۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۱:۳۰
David Ghotanyan
۳
۱
Sergey Simonyan
Finished
۱۱:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۲
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۱:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۱:۵۰
Avet Vasilyan
۳
۱
Sergey Simonyan
Finished
۱۲:۵۰
Andranik Sahakyan
۱
۳
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۲:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۳:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۳:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۱
Sergey Simonyan
Finished
۱۳:۳۰
Avet Vasilyan
۳
۱
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۳:۵۰
Andranik Sahakyan
۱
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۳:۵۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Sergey Simonyan
Finished
۱۴:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۱
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۴:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۱
David Ghotanyan
Finished
۱۴:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۴:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
Sergey Simonyan
Finished
۱۴:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۱۵:۳۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۱۵:۳۰
Sergey Simonyan
۳
۱
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۵:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۲
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۵:۵۰
Mnatsakan Ghazaryan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۱۶:۱۰
World
TT-CUP
Martin Lepka
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۲۰
David Nosek
۱
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۵
Andrei Knazik
۲
۳
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۵۰
Vojteh Shanc
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۵
Martin Boltik
۰
۳
Martin Lepka
Finished
۰۱:۲۰
David Nosek
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۱:۲۵
Zbynek Vyskocil
۰
۳
Vojteh Shanc
Finished
۰۱:۵۵
Martin Lepka
۳
۰
Andrei Knazik
Finished
۰۲:۲۰
David Nosek
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۲:۲۵
Vojteh Shanc
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۲:۵۵
Robert Ineman
۰
۳
Jiri Celler
Finished
۱۰:۵۰
Michal Nemec
۳
۱
Petr Libovicky
Finished
۱۱:۲۰
Jan Simecek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Robert Ineman
۳
۲
Petr Libovicky
Finished
۱۱:۵۰
Jakub Jenicek
۳
۱
Chlumsky Petr
Finished
۱۱:۵۵
Jiri Celler
۳
۰
Michal Nemec
Finished
۱۲:۲۰
Jan Simecek
۰
۳
Chlumsky Petr
Finished
۱۲:۲۵
Robert Ineman
۳
۰
Michal Nemec
Finished
۱۲:۵۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۲:۵۵
Petr Libovicky
۳
۲
Jiri Celler
Finished
۱۳:۲۰
Jan Simecek
۰
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۳:۲۵
Chlumsky Petr
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۵۵
Michal Nemec
۳
۱
Petr Libovicky
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Celler
۰
۳
Robert Ineman
Finished
۱۴:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Jan Simecek
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Dulov
۲
۳
Elvis Libene
Finished
۱۴:۴۵
Frantisek Dvorak
۲
۳
Petr Litomisky
Finished
۱۴:۵۰
Jakub Jenicek
۱
۳
Chlumsky Petr
Finished
۱۴:۵۵
Aleksandr Dulov
۱
۳
Arvi Tammoja
Finished
۱۵:۱۵
Vlastimil Kocvara
۳
۰
Gustav Lomsky
Finished
۱۵:۲۰
Pavel Kocabek
۲
۳
Tomas Barsa
Finished
۱۵:۲۵
Vootele Vaher
۱
۳
Arvi Tammoja
Finished
۱۵:۴۵
Frantisek Dvorak
۳
۱
Gustav Lomsky
Finished
۱۵:۵۰
Christian Kratochvil
۳
۰
Zdenek Dusek
Finished
۱۵:۵۵
Aleksandr Dulov
۰
۳
Vootele Vaher
Finished
۱۶:۱۵
Petr Litomisky
۳
۰
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۶:۲۰
Pavel Kocabek
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۶:۲۵
Arvi Tammoja
۳
۱
Elvis Libene
Finished
۱۶:۴۵
Frantisek Dvorak
۳
۲
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۶:۵۰
Tomas Barsa
۳
۱
Christian Kratochvil
Finished
۱۶:۵۵
Elvis Libene
۲
۳
Vootele Vaher
Finished
۱۷:۱۵
Gustav Lomsky
۲
۳
Petr Litomisky
Finished
۱۷:۲۰
Pavel Kocabek
۳
۲
Christian Kratochvil
Finished
۱۷:۲۵
Zdenek Dusek
۰
۳
Tomas Barsa
Finished
۱۷:۵۵
Vlastimil Kocvara
۰
۳
Gustav Lomsky
Finished
۱۸:۰۰
Arvi Tammoja
۳
۲
Vootele Vaher
Finished
۱۸:۱۵
Petr Litomisky
۰
۳
Frantisek Dvorak
Finished
۱۸:۲۰
Pistora Josef
۱
۳
Jakub Dvorak
Finished
۱۸:۵۰
Tomas Barsa
۳
۱
Christian Kratochvil
Finished
۱۸:۵۵
Zdenek Macek
۰
۳
Lukas Adamec
Finished
۱۹:۲۰
Milan Dvorak
۱
۳
Kadavy Ondrej
Finished
۱۹:۲۵
Pistora Josef
۱
۳
Lukas Adamec
Finished
۱۹:۵۰
Marek Fabini
۳
۲
Jiri Cerny
Finished
۱۹:۵۵
Aleksandrs Sinica
۱
۳
Renars Gribusts
Finished
۲۰:۰۵
Jakub Dvorak
۳
۰
Zdenek Macek
Finished
۲۰:۲۰
Milan Dvorak
۳
۱
Jiri Cerny
Finished
۲۰:۲۵
Evgenijs Terentjevs
۳
۲
Jevgenijs Salnikovs
Finished
۲۰:۳۵
Pistora Josef
۰
۳
Zdenek Macek
Finished
۲۰:۵۰
Kadavy Ondrej
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۲۰:۵۵
Aleksandrs Sinica
۳
۲
Jevgenijs Salnikovs
Finished
۲۱:۰۵
Lukas Adamec
۰
۳
Jakub Dvorak
Finished
۲۱:۲۰
Milan Dvorak
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۲۱:۲۵
Renars Gribusts
۳
۲
Evgenijs Terentjevs
Finished
۲۱:۳۵
Jiri Cerny
۱
۳
Kadavy Ondrej
Finished
۲۱:۵۵
Aleksandrs Sinica
۰
۳
Evgenijs Terentjevs
Finished
۲۲:۰۵
Jakub Dvorak
۲
۱
Lukas Adamec
inprogress
۲۲:۲۰
Jevgenijs Salnikovs
-
-
Renars Gribusts
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Marek Fabini
-
-
Kadavy Ondrej
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Filip Nemec
-
-
Hejda Vaclav Jr.
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Belarus
Liga Pro
Nikolai Muroveiko
۳
۱
Gennadii Levin
Finished
۰۸:۳۰
Gennadii Levin
۱
۳
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۳۰
Nikolai Muroveiko
۱
۳
Viktor Kozlov
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Bairakov
۳
۱
Daniil Devyatnikov
Finished
۱۲:۳۰
Daniil Devyatnikov
۲
۳
Alexey Kulesh
Finished
۱۳:۳۰
Sergey Kuznetsov
۲
۳
Andrei Bairakov
Finished
۱۴:۰۰
Andrei Bairakov
۱
۳
Alexey Kulesh
Finished
۱۴:۳۰
Daniil Devyatnikov
۳
۰
Sergey Kuznetsov
Finished
۱۵:۰۰
Aleksei Kulagin
۱
۳
Vladimir Murashko
Finished
۱۶:۳۰
Egor Vlasenko
۲
۳
Valentin Ranchenko
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Murashko
۳
۱
Egor Vlasenko
Finished
۱۷:۳۰
Valentin Ranchenko
۳
۰
Aleksei Kulagin
Finished
۱۸:۰۰
Aleksei Kulagin
۱
۳
Egor Vlasenko
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Murashko
۳
۲
Valentin Ranchenko
Finished
۱۹:۰۰
Ruslan Shafiev
۲
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۲۰:۳۰
Sergei Sapega
۳
۰
Aleksandr Sidorkov
Finished
۲۱:۰۰
Vitaly Lyalkov
۱
۳
Sergei Sapega
Finished
۲۱:۳۰
Aleksandr Sidorkov
۳
۱
Ruslan Shafiev
Finished
۲۲:۰۰
Ruslan Shafiev
۰
۰
Sergei Sapega
inprogress
۲۲:۳۰