0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
Modus Super Series
Stu Wilson
۲
۴
Harrington Ryan
Finished
۱۵:۳۰
Diogo Portela
۲
۴
Taylor Jacob
Finished
۰۰:۳۵
Justin Hood
۴
۰
Lisa Ashton
Finished
۰۰:۵۵
Leonard Gates
۴
۳
Diogo Portela
Finished
۰۱:۱۰
Taylor Jacob
۴
۳
Justin Hood
Finished
۰۱:۳۰
Lisa Ashton
۳
۴
Leonard Gates
Finished
۰۱:۵۵
Diogo Portela
۱
۴
Justin Hood
Finished
۰۲:۰۵
Taylor Jacob
-
-
Lisa Ashton
Finished
۰۲:۲۰
Justin Hood
۴
۲
Leonard Gates
Finished
۰۲:۴۰
Lisa Ashton
۴
۱
Diogo Portela
Finished
۰۲:۵۵
Leonard Gates
۳
۴
Taylor Jacob
Finished
۰۳:۱۵
Michael Huntley
۱
۴
Martin Thomas
Finished
۱۵:۵۰
Jack Vincent
۳
۴
James Hurrell
Finished
۱۶:۰۵
Martin Thomas
۴
۱
Stu Wilson
Finished
۱۶:۲۵
Harrington Ryan
۲
۴
James Hurrell
Finished
۱۶:۴۰
Michael Huntley
۴
۳
Jack Vincent
Finished
۱۷:۱۰
James Hurrell
۱
۴
Martin Thomas
Finished
۱۷:۱۵
Stu Wilson
۴
۲
Michael Huntley
Finished
۱۷:۳۵
Jack Vincent
۴
۰
Harrington Ryan
Finished
۱۷:۵۰
Stu Wilson
۴
۱
James Hurrell
Finished
۱۸:۰۵
Martin Thomas
۴
۱
Jack Vincent
Finished
۱۸:۲۵
Michael Huntley
۲
۳
Harrington Ryan
inprogress
۱۸:۴۰
James Hurrell
-
-
Michael Huntley
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Jack Vincent
-
-
Stu Wilson
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Harrington Ryan
-
-
Martin Thomas
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Europe
PDC European Tour - Event 3
Steve Lennon
۶
۴
Andy Boulton
Finished
۱۵:۰۰
Jeroen Mioch
۴
۶
Alan Soutar
Finished
۱۴:۳۰
Mario Vandenbogaerde
۶
۴
Madars Razma
Finished
۱۵:۳۰
Brian Raman
۶
۲
Ryan Meikle
Finished
۱۶:۰۰
Brendan Dolan
۶
۳
Pascal Rupprecht
Finished
۱۶:۴۵
Ian White
۴
۶
Jose Justicia
Finished
۱۷:۰۰
Keegan Brown
۴
۶
Matthew Campbell
Finished
۱۷:۴۵
Richie Burnett
۴
۶
Liam Maendl-Lawrance
Finished
۱۸:۱۵
Kim Huybrechts
-
-
Lee Evans
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Niko Springer
-
-
Scott Williams
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Callan Rydz
-
-
Mike de Decker
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Andrew Gilding
-
-
Daryl Gurney
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Florian Hempel
-
-
James Wilson
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Ross Smith
-
-
Paavo Myller
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Raymond Barneveld
-
-
Stephen Burton
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
England
Premier League
Johnny Clayton
۶
۴
Gerwyn Price
Finished
۰۰:۱۵
Michael Smith
۴
۶
Johnny Clayton
Finished
۰۰:۵۰